Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
Trang chủ >> Luật - Văn bản pháp lý>> Nghị định >> Chi tiết

Đầu tư phát triển công trình kết cấu hạ tầng - Ngày 11/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2007/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).
Chính phủ cho phép các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh xây dựng và phê duyệt Danh mục Dự án gọi vốn đầu tư theo Hợp đồng BOT, BTO và BT của ngành và địa phương mình thay vì quy định trước đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...
Tỷ lệ tối thiểu về vốn thực hiện dự án đối với các nhà đầu tư để thực hiện dự án được huy động theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng dự án và phải đạt tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng vốn đầu tư của dự án đối với dự án có tổng vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng. Tỷ lệ này không được thấp hơn 20% đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng và không được thấp hơn 10% đối với Dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên...
Nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ theo hợp đồng dự án. Số tiền bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng dự án phải đạt tỷ lệ tối thiểu sau: 1% tổng vốn đầu tư của dự án đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên, 2% đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng và 3% đối với dự án có tổng vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng. Bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng dự án có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng dự án được ký chính thức đến ngày công trình xây dựng được hoàn thành...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 


 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 73
Lượt truy cập: 1569769