Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
Trang chủ >> Luật - Văn bản pháp lý>> Nghị định >> Chi tiết

Bổ sung quy định về các thủ tục liên quan đến đất đai - Ngày 25/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2008, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Chỉ những trường hợp trước ngày 01/11/2007, người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo đúng qui định mà chưa được cấp và người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993; Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất…) thì mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất đo đạc, đơn vị có trách nhiệm lập phương án bồi thường, tái định cư. Phương án này phải được niêm yết công khai ít nhất 20 ngày tại UBND phường xã và các điểm sinh hoạt để người dân góp ý. Trường hợp còn người dân không đồng ý, đơn vị có trách nhiệm phải giải thích rõ hoặc điều chỉnh phương án trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước. Nếu đất có nguồn gốc được sử dụng ổn định lâu dài thì thời gian thuê đất là 70 năm. Nếu bên sử dụng đất có nhu cầu sẽ được gia hạn nhưng không phải nộp tiền thuê đất cho thời gian được gia hạn. Như vậy là công bằng giữa người thuê đất trong nước và nước ngoài.
Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được phương án bồi thường đã được phê duyệt thì các cơ quan chức năng phải niêm yết công khai về địa điểm chi trả bồi thường, mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà và đất tái định cư (nếu có).
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 63
Lượt truy cập: 1569722