Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
Trang chủ >> Luật - Văn bản pháp lý>> Quyết định >> Chi tiết
Quản lý đầu tư xây dựng - Ngày 11/4/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Theo đó, để góp vốn đầu tư vào các dự án, trước khi góp vốn thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp trong nước và ngoài nước, các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu thị trường, nghiên cứu phương án đầu tư, giải pháp công nghệ, khả năng tài chính cho dự án và năng lực của đối tác, nếu xét thấy dự án có khả năng đem lại hiệu quả thì báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương đầu tư.
Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng: Bộ trưởng uỷ quyền các đơn vị có dự án tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.
Đối với các dự án nhóm C còn lại (trên 500 triệu đồng): Bộ sẽ xem xét, uỷ quyền quyết định đầu tư cho các đơn vị khi có dự án tuỳ theo tính chất, quy mô của dự án, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị...
Người được uỷ quyền quyết định đầu tư và quyết định về các nội dung của quá trình thực hiện đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quyết định của mình, bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không xảy ra thất thoát lãng phí, đồng thời chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư hàng tháng, hàng quý của từng dự án và tổng thể các dự án, chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định...
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2006.
 

 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 43
Lượt truy cập: 1593475