Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Minh Hiếu
Email : hieula1976@gmail.com
0983 050 078
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
TM&XD 18
Cong ty CP DT&PT Son Long
Trang chủ >> Luật - Văn bản pháp lý>> Quyết định >> Chi tiết

STT
Số, ký hiệu văn bản
Trích yếu nội dung văn bản
1
Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD
ngày 25/12/2000
 
Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản"
 
2
Quyết định số 22/2001/QĐ-BXD ngày 24/8/2001
 
Về việc ban hành tập "Định mức vật tư xây dựng cơ bản"