Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Minh Hiếu
Email : hieula1976@gmail.com
0983 050 078
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
TM&XD 18
Cong ty CP DT&PT Son Long
Trang chủ >> Quan hệ cổ đông>> Các vấn đề liên quan >> Chi tiết

Thông tin kiểm toán năm 2012

Ngày 26/6/2012, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI 18) đã chính thức ký hợp đồng kiểm toán năm 2012 với Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM). Các công việc kiểm toán gồm:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2012.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2012.


 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 5
Lượt truy cập: 1325762