Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Minh Hiếu
Email : hieula1976@gmail.com
0983 050 078
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
TM&XD 18
Cong ty CP DT&PT Son Long
Trang chủ >> Tin công ty >> Chi tiết

Ngày 22/03/2013 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho hơn 4,3 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương trong tổng số 5,4 triệu cổ phần của Công ty.

Năm 2012, toàn công ty đạt tổng giá trị sản lượng là 831,358 tỷ đồng, tương đương 100,2% so với kế hoạch. Tổng doanh thu và thu nhập toàn công ty đạt 865 tỷ đồng, tăng 10,5% so với kế hoạch điều chỉnh, tăng 4,1% so với kế hoạch ban đầu, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 465 tỷ đồng, giảm so với năm 2011 do một số dự án lớn do Công ty trực tiếp điều hành đã vào giai đoạn cuối, giá trị không còn nhiều, các công trình mới khối lượng thực hiện được chưa cao, có công trình chưa được thi công. Công tác thu vốn của toàn công ty đạt: 906 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch ban đầu và tăng 4,4% so với thực hiện năm 2011. Tỷ lệ này cho thấy nỗ lực của Ban điều hành trong bối cảnh các công trình luôn bị đình trệ, việc công ty quyết liệt trong công tác thu hồi vốn góp phần tăng khả năng thanh toán của Công ty và cân đối được nguồn tài chính cho việc đầu tư của Công ty.

Năm 2012 là một năm khó khăn cho những doanh nghiệp làm xây lắp đơn thuần, các công ty con trong hệ thống Công ty LICOGI18 cũng không tránh khỏi khó khăn chung đó. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều giảm, tỷ lệ cổ tức tại các công ty con cũng giảm đáng kể, mức chi trả trung bình dụ kiến từ 10~15%/cổ phần, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 16,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là: 10,168 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức của Công ty mẹ là 13,5%, đã tạm ứng trong năm 2012 là 8%.

Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Đánh giá chung về các hoạt động của Công ty, ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã nêu rõ những khó khăn mà Công ty đang phải đối mặt trong năm 2012 và có thể còn tiếp diễn trong năm 2013 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tiếp tục khó khăn do bị tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, điều này đặt ra những thắch thức với Hội đồng quản trị cần có những định hướng, chiến lược đúng đắn hơn, Ban giám đốc điều hành cần những giải pháp quyết liệt và nhanh nhạy hơn để đưa Công ty vượt qua khó khăn. Tuy nhiên Công ty vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, cổ đông lớn, cán bộ công nhân viên, những người đã gắn bó mật thiết với Công ty nên đã hiểu được khó khăn của Công ty, đồng cảm với những trăn trở của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Những kết quả đạt được trong năm 2012 đã thể hiện rõ những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ đề ra, nghĩa vụ với nhà nước được tuân thủ; quyền lợi của nhà đầu tư và người lao động được đảm bảo

Ông Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐTV Tổng công ty LICOGI, cổ đông lớn của Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Văn Phụng Hà – Thành viên HĐQT, đại diện cổ đông lớn của Công ty phát biểu tại Đại hội

Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; tăng trưởng kinh tế không cao hơn nhiều so với năm 2012, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013 ở mức duy trì sự ổn định, không đặt mục tiêu tăng trưởng, cố gắng để có thể hoàn thành các chỉ tiêu tránh việc phải điều chỉnh kế hoạch.

TT

Tên chỉ tiêu

Toàn công ty

(Triệu đồng)

1

Tổng giá trị sản lượng

801.550

2

Tổng doanh thu và thu nhập

736.250

3

Thu vốn

727.250

4

Khấu hao cơ bản

19.752

5

Công tác đầu tư:

51.250

6

Tổng lợi nhuận trước thuế

23.000

7

Cổ tức dự kiến (công ty mẹ)

13.5%

 Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao của các cổ đông tham dự đối với các vấn đề biểu quyết. Sự đồng thuận này là động lực để HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban công ty nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.


 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 22
Lượt truy cập: 1360559