Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.6
licogi18.7
Trang chủ >> Quan hệ cổ đông>> Báo cáo tài chính định kỳ >> Chi tiết
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  XÂY DỰNG SỐ 18.
 
 
 
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 

 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 113
Lượt truy cập: 1728476