Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
Trang chủ >> Luật - Văn bản pháp lý>> Quyết định >> Chi tiết
Xúc tiến đầu tư - Ngày 17/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007 - 2010.
Mục tiêu của Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia là tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, gắn kết hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước trong một chương trình tổng thể thống nhất; gắn kết với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và lĩnh vực liên quan khác…
Các Bộ, ngành quản lý đầu tư, sản xuất và UBND cấp tỉnh xây dựng đề án-chương trình xúc tiến đầu tư do Bộ, ngành và địa phương mình chủ trì tổ chức thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, xây dựng thành Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. Đề án-chương trình xúc tiến đầu tư được gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 1/7 của năm trước năm kế hoạch…
Cơ quan chủ trì chương trình xúc tiến đầu tư chủ động tổ chức triển khai thực hiện chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ quy định tại Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia hàng năm và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình.
Trường hợp các Cơ quan chủ trì chương trình xúc tiến đầu tư có yêu cầu điều chỉnh, thay đổi nội dung hoặc chấm dứt đề án-chương trình xúc tiến đầu tư đã được phê duyệt, Cơ quan chủ trì chương trình xúc tiến đầu tư có văn bản đề nghị Hội đồng thẩm tra, giải thích rõ lý do và kiến nghị phương án điều chỉnh.Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan chủ trì chương trình xúc tiến đầu tư, Hội đồng thẩm tra báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh, thay đổi nội dung hoặc chấm dứt đề án-chương trình…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 70
Lượt truy cập: 1569704