Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.6
licogi18.7
Trang chủ>> Luật - Văn bản pháp lý
Luật  
Luật Chứng khoán (13/12/2009)
Luật Chứng khoán - Ngày 29/6/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11. Theo đó, Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư và hoạt động trên TTCK nh
Luật Sở hữu trí tuệ (13/12/2009)
Luật Sở hữu trí tuệ - Theo Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
Luật nhà ở (13/12/2009)
Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 gồm 9 Chương 153 điều quy định: kể từ 01/7/2006.
Luật kinh doanh bất động sản (13/12/2009)
Luật Kinh doanh bất động sản - Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006
Luật đầu tư (13/12/2009)
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
Luật thương mại (13/12/2009)
Luật Thương mại - Ngày 14/6/2005, Quốc hội đã thông qua Luật Thương mại số 36/2005/QH11 gồm 9 chương và 324 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.
Luật xây dựng (13/12/2009)
Ngày 26/11/2003, Quốc hội đã ban hành Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 gồm 09 chương, 123 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004
Luật đấu thầu (13/12/2009)
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
Bộ luật dân sự (13/12/2009)
Bộ luật Dân sự - Ngày 14/6/2005, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, gồm 36 chương và 777 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, thay thế cho Bộ luật Dân sự ban hành năm 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989
Luật doanh nghiệp (13/12/2009)
Luật Doanh nghiệp - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
1
 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 98
Lượt truy cập: 1728392