Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.6
licogi18.7
Trang chủ>> Luật - Văn bản pháp lý
Nghị định  
Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (01/11/2010)
Nghị định 102/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (12/01/2010)
Ngày 25/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải qu
Nghị định 109/2007/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (12/01/2010)
Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Nghị định 117/2007/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2007 (12/01/2010)
Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
Nghị định 78/2007/NĐ-CP, ngày 11 tháng 5 năm 2007 (12/01/2010)
Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh -Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.
Nghị định 99/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (12/01/2010)
Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 (12/01/2010)
Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
Nghị định 59/2007/NĐ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2007 (12/01/2010)
Về quản lý chất thải rắn.
Nghị định 41/2007/NĐ-CP, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (12/01/2010)
Về xây dựng ngầm đô thị.
Nghị định 29/2007/NĐ-CP, ngày 27 tháng 02 năm 2007 (12/01/2010)
Về quản lý kiến trúc đô thị.
Nghị định 101/2006/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2006 (12/01/2010)
Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
Nghị định 111/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006 (12/01/2010)
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
1 2
 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 100
Lượt truy cập: 1728397