Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.6
licogi18.7
Trang chủ>> Luật - Văn bản pháp lý
Quyết định  
Công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và năm 2009 (13/04/2010)
Quyết định số 410/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và năm 2009.
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 (13/04/2010)
Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009.
Quyết định 26/2007/QĐ-BXD về việc bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành. (12/01/2010)
Ngày 21/9/2007, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã ký Quyết định 26/2007/QĐ-BXD về việc bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành trong danh mục dưới đây để thực hiện theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ "về quản lý chi phí đ
Quyết định 131/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/01/2010)
Quy định về thuê tư vấn xây dựng - Ngày 09/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Quyết định 11/2006/QĐ-BXD, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (12/01/2010)
Ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 (24/12/2009)
Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam...
QUYẾT ĐỊNH Số: 1189 /QĐ-BXD (05/01/2010)
Về việc công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Quyết định số 1180/QĐ-HĐTĐNN ngày 21/12/2009 (05/01/2010)
Quyết định số 1180/QĐ-HĐTĐNN ngày 21/12/2009 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội về việc...
Quyết định số Số: 1225 /QĐ-BXD ngày 30/12/2009 (05/01/2010)
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng...
Quyết định 34/2006/QĐ-BXD, ngày 10 tháng 10 năm 2006 (17/12/2009)
Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng.
Quyết định 109/2007/QĐ-TTg , ngày 17 tháng 7 năm 2007 (17/12/2009)
Ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007 - 2010.
Quyết định 110/2007/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 7 năm 2007 (17/12/2009)
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025
Quyết định 49/2007/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 4 năm 2007 (17/12/2009)
Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng.
Quyết định 89/2007/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (17/12/2009)
Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
1 2
 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 101
Lượt truy cập: 1728401