Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.6
licogi18.7
Trang chủ>> Luật - Văn bản pháp lý
Thông tư  
Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng (07/10/2008)
Ngày 06/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 18/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày
Thông tư 13/2008/TT-BXD, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (12/01/2010)
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
Thông tư 08/2008/TT-BXD, ngày 10 tháng 4 năm 2008 (12/01/2010)
Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố.
Công văn 737/BXD–VP, ngày 22 tháng 4 năm 2008 (12/06/2008)
Công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
Thông tư 04/2008/TT-BXD, ngày 20 tháng 02 năm 2008 (03/06/2008)
Hướng dẫn quản lý đường đô thị.
Thông tư 05/2008/TT-BXD, ngày 22 tháng 02 năm 2008 (03/06/2008)
Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
Thông tư 06/2008/TT-BXD, ngày 20 tháng 3 năm 2008 (03/06/2008)
Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Thông tư 07/2008/TT-BXD, ngày 07 tháng 04 năm 2008 (03/6/2008)
Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
Thông tư 09/2008/TT-BXD, ngày 17 tháng 4 năm 2008 (03/6/2008)
Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
Thông tư 14/2008/TT-BXD, ngày 02 tháng 6 năm 2008 (02/06/2008)
Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư.
Thông tư 12/2008/TT-BXD, ngày 07 tháng 5 năm 2008 (07/05/2008)
Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
Thông tư 08/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị (12/01/2010)
Ngày 10/92007, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2007/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị (KTĐT).
Thông tư 07/2007/TT-BXD, ngày 25 tháng 7 năm 2007 (12/01/2010)
Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
Thông tư 07/2006/TT-BXD, 10 tháng 11 năm 2006 (12/01/2010)
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
1 2
 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 107
Lượt truy cập: 1728407