Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.6
licogi18.7
Trang chủ>> Luật - Văn bản pháp lý
Chỉ thị  
Chỉ thị 06/2008/CT-BXD, ngày 8 tháng 5 năm 2008 (17/12/2009)
Về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Chỉ thị 02/2008/CT-BXD, ngày 27 tháng 3 năm 2008 (17/12/2009)
Về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng.
Chỉ thị 03/2008/CT-BXD, ngày 31 tháng 3 năm 2008 (17/12/2009)
Về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008 của Bộ Xây dựng.
Chỉ thị 04/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng (17/12/2009)
Chỉ thị 04/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng .
Chỉ thị 12/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng (17/12/2009)
Chỉ thị 12/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng.
Chỉ thị 02/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng (17/12/2009)
Về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng.
Chỉ thị 03/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng (17/12/2009)
Thự hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2007 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Chỉ thị 05/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng (17/12/2009)
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010.
Chỉ thị 14/2007/CT-TTg, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (17/12/2009)
Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị.
Chỉ thị 11/2007/CT-TTg, ngày 08 tháng 5 năm 2007 (17/12/2009)
Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
1
 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 108
Lượt truy cập: 1728410