Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Minh Hiếu
Email : hieula1976@gmail.com
0983 050 078
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
TM&XD 18
Cong ty CP DT&PT Son Long
Trang chủ
Tin công ty  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (31/03/2017)
Ngày 30/03/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho 4.472.280 cổ phần tương đương 82,82% có quyền biểu quyết tro
Tuyển nhân viên (25/07/2013)
Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Tiếng Anh , tiếng Trung làm việc tại Hải Dương
1 2 3 4
 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 24
Lượt truy cập: 1430692