Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Minh Hiếu
Email : hieula1976@gmail.com
0983 050 078
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
TM&XD 18
Cong ty CP DT&PT Son Long
Trang chủ
Quan hệ cổ đông  
THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CÔNG TY (20/08/2019)
Ngày 15/8/2019, HĐQT Công ty đã tổ chức họp tại trụ sở để quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty sau khi sáp nhập Công ty LICOGI 18.6. Chi tiết quý cổ đông xem tài liệu đính kèm.
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (16/08/2019)
V.v: Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (30/07/2019)
V.v: Điều chỉnh số lượng cổ phiếu hoán đổi của một số cổ đông trong danh sách cổ đông của Công ty CP ĐT&XD cầu đường số 18.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 28
Lượt truy cập: 1430673