Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.6
licogi18.7
Trang chủ
Luật - Văn bản pháp lý  
Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (01/11/2010)
Nghị định 102/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
Công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và năm 2009 (13/04/2010)
Quyết định số 410/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và năm 2009.
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 (13/04/2010)
Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009.
Quyết định 26/2007/QĐ-BXD về việc bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành. (12/01/2010)
Ngày 21/9/2007, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã ký Quyết định 26/2007/QĐ-BXD về việc bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành trong danh mục dưới đây để thực hiện theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ "về quản lý chi phí đ
Quyết định 131/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/01/2010)
Quy định về thuê tư vấn xây dựng - Ngày 09/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Quyết định 11/2006/QĐ-BXD, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (12/01/2010)
Ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (12/01/2010)
Ngày 25/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải qu
Nghị định 109/2007/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (12/01/2010)
Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Nghị định 117/2007/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2007 (12/01/2010)
Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
1 2 3 4 5 6 7
 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 21
Lượt truy cập: 1686463